Helsinki Region Infosharen (HRI) tilastorajapinta jakaa HRI-palvelun tilastotietoja sovelluskehittäjille helppokäyttöisemmässä muodossa. Tällä hetkellä tarjolla on Aluesarjojen aineistot.

Pikakäyttöohje

Tilastorajapinnalla on kevyt selainkäyttöliittymä, jonka avulla tilastoja voi tarkastella ja suodattaa.
  1. Valitse aineisto aineistolistauksesta.
  2. Esikatselunäkymässä voit tarkastella aineistoa ja suodattaa sitä valitsemalla tarkasteluun haluttavat kategoriat. Vihjelaatikko (tooltip) näyttää kategorian tunnisteen aineistossa.

  3. Avaa suodatetun näkymän aineisto painikkeella "View filtered resources". Suodatus luo uuden aineiston, jolla on oma esikatelunäkymänsä.

  4. Aineiston (suodatetun tai suodattamattoman) metadata on saatavilla koneluettavana JSON-muodossa aineiston rajapinnan etusivulla ja itse data JSON-muodossa taulukkona (table), olioina (entries) tai sarakkeina (columns). Aineisto on myös saatavilla JSON-stat-muodossa, joka sisältää sekä datan, että metadatan.

Koodiesimerkkejä

Rajapintaa käyttäviä visualisointiesimerkkejä on nähtävillä hri-demos Github-projektissa.

Lisää dokumentaatiota

Rajapinnan REST-osoiteskeema on kuvattu tarkemmin statcubeserver-ohjelmiston dokumentaatiossa. Rajapinta mukailee melko tarkasti pydatacube-kirjaston ohjelmointirajapintaa.

Lähdekoodi

Rajapinta on toteutettu statcubeserver-ohjelmistolla. Tilastotiedostojen käsittely tapahtuu pydatacube Python-kirjastolla.