dev.hel.fi

Helsingin kaupungin Palautejärjestelmän API rajapinnan käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Palautejärjestelmän (jäljempänä ”Palautejärjestelmä”) ja siihen liittyvän API rajapinnan (jäljempänä ”API rajapinta”) tarjoaa Helsingin kaupunki. Palautejärjestelmä avulla on ulkoisten sovellusten (jäljempänä ”ulkoisten sovellusten”) mahdollista lähettää palautetta Helsingin kaupungille ja hakea kaupungin Palautejärjestelmään lähetettyä palautetta (jäljempänä ”palaute”). Kaupunki määrittää minkälaista palautetta se on valmis ottamaan vastaan API rajapinnalla erikseen määriteltävässä API rajapinnan palautetyyppikuvauksessa (jäljempänä ”palautetyypit”).

Tarjottava API rajapinta on jäljempänä määritellyin ehdoin hyödynnettävissä.

Käyttöoikeuden ja API-avaimen hakuprosessi

Käyttöoikeuden Palautejärjestelmän API rajapintaan saa, kun on ensin testannut ja hyväksyttänyt kaupungilla sovelluksen API rajapinnan käytön toimivuuden testiympäristössä. Tämän jälkeen varsinaisen API avaimen (jäljempänä ”API avain”) tuotantoympäristön Palautejärjestelmään ja API rajapintaan saa, kun hyväksyy nämä Palautejärjestelmän API rajapinnan  käyttöehdot.

Helsingin kaupungin Palautejärjestelmän API rajapinnan käyttöehdot

Rajapinnan käyttöä seurataan ja jos sovellus kuormittaa rajapintaa liiallisissa määrin, kaupungilla on oikeus rajoittaa käyttöä tai poistaa API avaimen haltijalta rajapinnan käyttöoikeudet.

Kaupunki seuraa rajapinnan käyttöä ja voi julkaista sovelluskohtaista tilastotietoa rajapinnan käytöstä.

Lähettäessään palautetta Palautejärjestelmään ulkoiset sovellukset  luovuttavat kaikki oikeudet (mukaan lukien edelleenluovutus- ja muunteluoikeuden) palautteen sisältöön Helsingin kaupungille. Helsingin kaupunki antaa jäljempänä olevan Palautejärjestelmän rajapinnan lisenssin mukaisen laajan käyttöoikeuden Palautejärjestelmän tietojen (palautteet ja niihin annetut vastaukset) käyttöön.  

Ulkoiset sovellukset pyrkivät lähettämään kaupungille palautetta ainoastaan aiheista, joita kaupunki on määritellyt palautetyyppien määrittelyssä.

Ulkoinen sovellus ei saa muokata kaupungille kohdistettua palautetta niin, että sen merkitys muuttuu.

API avaimen tahaton tai tahallinen julkaiseminen tai levittäminen muille nähdään sopimusrikkomuksena.

Käyttöehtojen rikkominen

API-avaimen haltija sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos Helsingin kaupunki katsoo käyttöehtoja rikottaneen, se voi johtaa rajapinnan käyttöoikeuksien välittömään päättymiseen ja API-avaimen sulkemiseen.

Vastuunrajoitus

API rajapinta on API-avaimen haltijoiden käytössä siinä kunnossa kuin on eikä Helsingin kaupunki anna sen toiminnasta mitään takuita.

Helsingin kaupunki ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään rajapinnan käyttöön liittyvästä tai siitä johtuvasta vahingosta tai haitasta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Muutoksista pyritään tiedottamaan API-avainten haltijoille ennakkoon. Muutoksista tiedotetaan API-avaimen anomisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Muut ehdot

Näihin käyttöehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen asettamat vaatimukset rajapintaa hyödyntäville sovelluksille ja sovellusten käyttöehdoille

Ulkoisen sovelluksen tulee ilmoittaa seuraavat ehdot palautteen antajalle (lainausmerkeissä oleva sisältö):

“Antamasi palaute voidaan julkaista Helsingin kaupungin internetsivuilla ja/tai muissa medioissa. Älä sisällytä palautteeseesi yksityisyyden suojan alaista tietoa, kuten henkilön nimiä, henkilötunnuksia tms. Palaute voidaan jättää julkaisematta tai sitä voidaan muokata ennen julkaisua.

Jos palautteeseesi sisältyy valokuva tai video, sen täytyy olla sinun ottamasi. Jos kuvassa esiintyy tunnistettavia henkilöitä, täytyy sinulla lisäksi olla heiltä lupa kuvan julkaisemiseen. Lähettämällä kuvan palautteen osana vakuutat, että sinulla on edellä mainittu lupa kuvan julkaisuun.

Lähettämällä kuvan, videon tai muuta tekijänoikeuslain suojaamaa sisältöä palautteen osana, luovutat kaikki tekijän- ym. oikeutesi sisältöön (mukaan lukien edelleenluovutus- ja muunteluoikeuden) Helsingin kaupungille.”
 

Palautejärjestelmän rajapinnan lisenssi

  1. Tällä lisenssillä Helsingin kaupunki antaa lisenssinsaajalle (lisensoitua aineistoa tämän lisenssin mukaisesti käyttävä) kohdissa 2 - 4 mainituin ehdoin maailmanlaajuisen, maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän luvan kopioida, levittää, muokata, yhdistellä sekä muutoin käyttää lisensoitua aineistoa. Lisensoitua aineistoa voi käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin.

  2. Lisensoidun aineiston alkuperäiset tekijänoikeustiedot on ilmoitettava seuraavasti: © Helsingin kaupunki, [aineistossa ilmoitettu päivämäärä] eli esimerkiksi  © Helsingin kaupunki, 5.2.2013.

  3. Lisenssinantajan pyynnöstä tekijänoikeustiedot on poistettava.

  4. Lisensoidun aineiston tekijänoikeustietoja ei saa ilmoittaa siten, että ilmoitus viittaisi Helsingin kaupungin millään tavoin tukevan lisensoidun aineiston käyttäjää tai aineiston käyttötapaa.