dev.hel.fi

Register an application!
Open APIs

OpenAhjo

Decision data like meetings, agendas, and decisions

API location: https://dev.hel.fi/paatokset/v1/

OpenAhjo is an API for accessing the decision-making material of the City of Helsinki. The backend is RESTful and based on Django and Tastypie.

Please note that the current version of OpenAhjo will be replaced with a new version in the future. A likely basis for the new version is 6Aika decision API. For now, this version is still the way to go for accessing decision data.

Endpoints and examples

policymaker

An entity making decisions. For example:

http://dev.hel.fi/openahjo/v1/policymaker/1/?format=json

{ "id": 1, "name": "Tarkastuslautakunta", "origin_id": "00311", "resource_uri": "/openahjo/v1/committee/1/" }

meeting

Meeting of a political committee. A meeting is uniquely identified by committee, year and meeting number (within the year).

http://dev.hel.fi/openahjo/v1/meeting/5/?format=json

{ "policymaker": "/openahjo/v1/policymaker/26/", "policymaker_name": "Asuntotuotantotoimikunta", "date": "2013-05-08", "id": 5, "minutes": false, "number": 6, "resource_uri": "/openahjo/v1/meeting/5/", "year": 2013 }

issue

An issue being discussed and decided on at different committee meetings. One issue can be discussed in several different meetings. The resource agenda_item links issues to meetings.

http://dev.hel.fi/openahjo/v1/issue/148/?format=json

{ "category": "/openahjo/v1/category/419/", "category_name": "Asemakaavoitus", "category_origin_id": "10 03 03", "geometries": [ { "coordinates": [24.93393763640416, 60.16417504680238], "name": "Albertinkatu 27", "type": "Point" } ], "id": 148, "register_id": "HEL 2011-004632", "resource_uri": "/openahjo/v1/issue/148/", "slug": "hel-2011-004632", "subject": "Kampin tontin 72/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12145; Albertinkatu 27 b)", "summary": "Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa liikerakennusten korttelialueen muuttamisen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeuden määrä 2575 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku 5 säilyvät ennallaan. Maantasokerros säilyy myymäläkäytössä. Lisäksi ullakkotasolle saadaan sijoittaa joitakin pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja ja sinne tulee sijoittaa asukkaiden oleskeluun tarkoitettuja tiloja, kuten talosauna, jota kuitenkaan ei lueta em. rakennusoikeuteen. Kaava mahdollistaa tontilla nykyisin sijaitsevan rakennuksen säilyttämisen mutta rakennusta ei kaavassa suojella. Olemassa olevan rakennuksen rakennusoikeus on noin 1000 k-m2 suurempi kuin asemakaavaehdotuksen rakennusoikeus." }

issue search

The issue resource also provides a search interface. The interface includes Solr-powered full-text, spatial and faceted search capabilities. The following parameters are accepted:

limit, page

Allows specifying how many results and which page of results to return.

text

Full-text search terms. The parameter is passed to Haystack's auto_query, so it supports negation, exact matches etc.

category

Limits search to issues from given category id.

district

Limits search to issues from given districts. Multiple district ids can be given separated by commas.

bbox

Limits search geospatially to the given bounding box (left, bottom, right, top in standard WGS-84 coordinate format).

order_by

Specifies in which order the returned results should be. Currently only supportslatest_decision_date, -latest_decision_date and relevance.

http://dev.hel.fi/openahjo/v1/issue/search/?text=guggenheim&format=json

category

All the issues are under one category each. The category list was made by scraping a PDF.

agenda_item

Agenda item describes an item on a meeting agenda. An agenda item always links to oneissue. The textual content often differs based the meeting and committee, so the content in stored in agenda_item instead of issue. Contents of issue and meeting are copied intoagenda_item in order to accommodate fewer API accesses.

http://dev.hel.fi/openahjo/v1/agenda_item/1/?format=json

{ "attachments": [ { "agenda_item": "/openahjo/v1/agenda_item/1/", "file_type": "pdf", "file_uri": "http://dev.hel.fi/openahjo/media/att/2b4dca8e2ee0467353205b55c47aa44cbf6500b8.pdf", "hash": "2b4dca8e2ee0467353205b55c47aa44cbf6500b8", "id": 1, "name": "Asunto Oy Hietalahdenkatu 12", "number": 1, "public": true, "resource_uri": "/openahjo/v1/attachment/1/" } ], "content": [ { "text": "<p>Lautakunta päätti puoltaa Asunto Oy Hietalahdenkatu 12:sta perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.</p>", "type": "resolution" }, { "text": "<p>Asunto Oy Hietalahdenkatu 12 on jättänyt korkotukilainahakemuksen lämmitysjärjestelmän osittaiseen uusimiseen sekä vesi- ja viemärijohtojen uusimiseen. Hankkeessa on 69 asuntoa ja asuntoala on 2368 asm². Rakennus on valmistunut vuonna 1918.</p> <p>Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus varaa käytettävissä olevien myöntämisvaltuuksien mukaan korkotukilainat kunnan puoltamille hankkeille.</p> <p>Esittelijän näkemyksen mukaan hakemusta tulisi puoltaa.</p>", "type": "presenter" } ], "from_minutes": true, "id": 1, "index": 35, "issue": { ... }, "last_modified_time": "2013-04-30T11:02:00", "meeting": { ... }, "resource_uri": "/openahjo/v1/agenda_item/1/" }

video

Currently, the city council meetings are recorded on video. One video resource can either point to the whole recording (agenda_item is null), to the processing of an agenda item (index is 0) or to an individual statement by a speaker (index is non-zero and speaker is defined).

Supports filtering on agenda_item, meeting and speaker.

http://dev.hel.fi/openahjo/v1/video/2409/?format=json

{ "agenda_item": "/openahjo/v1/agenda_item/3219/", "duration": 63, "id": 2409, "index": 3, "meeting": "/openahjo/v1/meeting/19/", "party": "", "resource_uri": "/openahjo/v1/video/2409/", "screenshot_uri": "http://dev.hel.fi/openahjo/media/video/6-2013/item5-3.jpg", "speaker": "Pajunen Jussi", "start_pos": 2327, "url": "http://media.helsinkikanava.fi/valtuusto270313.mp4" }

ModelsOpenAhjo models