Päätökset

Tietoa palvelusta

Päätökset

Palvelussa voit selata Helsingin kaupungin hallinnossa vireille tulleita asioita ja niiden käsittelyä eri toimielimissä. Voit selata asioita aiheiden, alueiden ja asiasanojen mukaan tai katsoa tietyn toimielimen kokouksissa käsiteltyjä asialistoja.

Päätöksenteon kulku kaupungin hallinnossa

Lisätietoja kaupungin päätöksenteosta

Yleistä palvelusta

Päätökset-palvelun sisältö haetaan avoimen OpenAhjo-rajapinnan kautta Helsingin kaupungin AHJO-asianhallintajärjestelmästä. Tiedot päivittyvät rajapintaan kerran vuorokaudessa. Palvelun on toteuttanut Helsingin kaupungin tietotekniikkaosaston Code for Europe -kumppanikoodari Juha Yrjölä. Palvelu on avointa lähdekoodia ja vapaasti kaikkien tutkittavissa ja paranneltavissa.